• මන්දපෝෂණය තුරන් කිරීමට තිරසර වැඩපිළිවෙළක් – අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන්

  මන්දපෝෂණය තුරන් කිරීම සඳහා හොඳ විසඳුමක් වන්නේ, ධාන්‍ය වර්ග වැඩියෙන් භාවිතා කිරීම බවත්, ඒ සඳහා රට තුළ ධාන්‍ය නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමට තිරසාර වැඩපිළිවෙළක් යොදා තිබෙන බව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු

  Read More
 • සමුපකාරය ඩිජිටල් යුගයට පිවිසිය යුතු කාලය එළඹිලා – ඇමති රිෂාඩ්

  සමුපකාරය ඩිජිටල් යුගයට පිවිසිය යුතු කාලය එළඹ ඇතැයි කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඞ් බදියුදීන් මහතා පවසයි. අමාත්‍යවරයා මේ අදහස් පළ කෙළේ, කොළඹ, බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ 10වැනිදා පැවති

  Read More
 • පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක ඉෂාක් රහුමාන් මැතිතුමා විසින් සංවර්ධනය කරන ලද නුවර ගම්පලාතේ කිවුලේකඩ මාර්ගය ජනතා අයිතියට ….

  අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතාගේ 2016 වර්ෂයේ මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන යටතේ මිලියනයක (10,000,00 ) වියදමින් ඉදිකරනලද මධ්‍යම නුවරගම් පළාත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයේ අංක

  Read More
 • පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක ඉෂාක් රහුමාන් මැතිතුමාගෙන් නුවර ගම්පළාත අලුත්ගම ට මාර්ග සංවර්ධනයක්

  අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සහ පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක  ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතාගේ 2016 වර්ෂයේ මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන යටතේ මිලියනයක (10,000,00 ) වියදමින් ඉදිකරනලද මධ්‍යම නුවරගම් පළාත

  Read More
 • පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක ඉෂාක් රහුමාන් මැතිතුමාගෙන් බෙල්ලන්කඩවලට තවත් සත් ක්‍රියාවක්

  අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සහ පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතාගේ 2016 වර්ෂයේ මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන යටතේ ඉදිකරන ලද මධ්‍යම නුවරගම් පළාත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ  අංක

  Read More

මන්දපෝෂණය තුරන් කිරීමට තිරසර වැඩපිළිවෙළක් – අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන්

මන්දපෝෂණය තුරන් කිරීම සඳහා හොඳ විසඳුමක් වන්නේ, ධාන්‍ය වර්ග වැඩියෙන් භාවිතා කිරීම බවත්, ඒ සඳහා රට තුළ ධාන්‍ය නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමට තිරසාර වැඩපිළිවෙළක් යොදා තිබෙන බව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු